BergslagensVVS

Örebro – 019-25 40 01
Lindesberg – 0581-531 00
Info@bergslagensvvs.se

Rörmokares lön

Vad tjänar egentligen en rörmokare? Hur lång är lärlingstiden, och hur mycket tjänar man då?

Detta är vanliga frågor många ställer sig som funderar på att utbilda sig till rörmokare. Svaren på frågorna varierar bland annat beroende på om man är specialiserad inom ett specifikt område eller var i landet man arbetar. Utöver detta är din erfarenhet inom yrket en viktig faktor. Under den första tiden som du arbetar som rörmokare arbetar du som lärling. Under den tiden tjänar man ca 60% av vad en färdigutbildad rörmokare tjänar.

Men hur mycket kan du då tjäna när du är färdig med din lärlingstid? I Sverige ligger snittlönen på ca 250kr/timmen för en certifierad rörmokare. Rörmokare är generellt ett ganska välbetalt yrke inom yrkesgruppen hantverkare. Detta beror bland annat på att det ofta krävs certifierade rörmokare för att utföra kritiska moment som till exempel våtrum, värmeanläggningar m.m. Timlönen kan dock variera beroende på var i landet du arbetar men utsikten på efterfrågan på rörmokare ser god ut med tanke på att det byggs och renoveras på många olika håll i Sverige.

En ytterligare faktor som självklart påverkar dina löneutsikter som rörmokare är i vilken sektor du arbetar i. Generellt tjänar en rörmokare mer i den privata sektorn än i den offentliga (kommuner och landsting). Snittmånadslönen för en rörmokare är 42.000kr/månaden. Vilket innebär en snittlön på 256kr/timmen.